هشتم

خیلی از اتفاقای خاص زندگیم هشتم بوده
یکیشم ورود به دنیاییه که دیگه الآن خودمو جزیی ازش میدونم!

اون موقع سنی نداشتم
خیلی از هم سن و سالام اینترنت رو در حد گوگل و سرچ کلمه ی کلیدی ای که راجع بهش تحقیق میخواستن میشناختن!

خیلی طول نکشید که اخت شدم باهاش
سریع دوست پیدا کردم
اونم اون زمانی که این همه اپلیکیشن موبایلی نبود برا چت و این حرفا

خیلی کارا کردم
خیلی چیزا یاد گرفتم
و خیلی عوض شدم

در واقع این چند سال اخیر اینترنت منو بزرگ کرد…

پشیمان نیستم از آنچه بودم
پشیمان نیستم از ماجرایم
همین هستم، همین خواهم شد از نو
اگر بار دگر دنیا بیایم

شش سالگیت مبارک وبلاگم…