هوس

از روز اولی که گواهینامه گرفتم و حتی قبل ترش ماشین زیر پام بود
کوتاه ترین مسیرامو هم با ماشین میرفتم که به قول خودم راه بیفتم!

یواش یواش منی که از هوابرد تا معالی آباد رو پیاده میرفتم شدم کسی که ماشینش نبود بیرون نمیرفت!

کامل نه ولی تا حدودی این عادت مسخره‌امو گذاشتم کنار

همیشه پاییزُ یه جور خاصی دوس داشتم
و حالا به عنوان یه مرد! دلم ناجور هوس پاییز، غروب، قصرالدشت و پیاده‌روی کرده
اینقد که درد بگیره پاهام!

سوئیشرت کلاه و جیب دار
موزیک بلوس و دو تا هدفون کوچیک
یه نم بارون هم بود، مرسی