پاییزانه ۹۳

بچه که بودم ازم میپرسیدن کدوم فصل رو دوس دارى؟ با اینکه ته دلم پاییز بود ولى میگفتم تابستون به خاطر تعطیلاتش!

پاییزو دوست دارم
فصل منه
نه صرفا به خاطر اینکه هم خودم هم خواهرم و هم بابام متولد این فصلیم!
قشنگیاشو دوست دارم؛ رنگارنگیشو
حساى خوب قدم زدناشو آهنگ گوش کردناشو
هواى نه چندان سرد و نه چندان گرمشو
باروناى یهوییشو

یه جور شروع جدیده
و امسال هم همینطور که قول داده بودم به خودم همه ى خوبیاشو باهم داره…

خوشبختى و خوشحالى همیشه توو چیزاى بزرگ و دست نیافتنى نیست
ولى همیشه براى روزاى بهتر باید یه کارایى کنى که تا حالا نکردى!

پر از انرژى، پر از انگیزه، با کلى حس خوب مهر رو شروع کردم… امیدوارم همینطورى بمونه تا در کنار نود، نود و سه هم عنوان بهترین سال رو بگیره!